Struktura organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego wchodzi:
Kierownictwo Komendy Powiatowej w składzie:

Komendant Powiatowy Policji

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
Wydział Kryminalny:

Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy
Zespół Dochodzeniowo – Śledczy
Zespół do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
Zespół Techniki Kryminalistycznej
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
Wydział Prewencji:

Zespół Dyżurnych
Zespół Dzielnicowych
Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 
Zespół do spraw Wykroczeń
Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne
  
Wydział Ruchu Drogowego
Ogniwo Kontroli Ruchu Drogowego

Jednoosobowe Stanowisko do spraw dyscyplinarnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych

Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej: 
Zespół Kadr i Szkolenia
Zespół Prezydialny  
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych 
Zespół Informatyki
Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków

Posterunek Policji w Andrespolu:
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kryminalnych
Zespół do spraw Prewencji
  

Komisariat Policji w Tuszynie
Komendant Komisariatu Policji

Ogniwo do spraw Kryminalnych
Ogniwo do spraw Prewencji
Zespół do spraw Wykroczeń
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Komisariat Policji w Rzgowie
Komendant Komisariatu Policji

Ogniwo do spraw Kryminalnych
Zespół ds. Wykroczeń
Rewir Dzielnicowych
Zespół Patrolowo – Interwencyjny
Zespół Administracyjno - Gospodarczy
Obsługa prawna Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego świadczona jest przez radcę prawnego.
 

Metryczka

Data wytworzenia : 27.01.2017
Data publikacji : 13.05.2023
Data modyfikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry