SKARGI I WNIOSKI - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące pracy Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjmuje:
Komendant Powiatowy Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego
młodszy inspektor Cezary Kacprzak
bądź 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego
młodszy inspektor Sebastian Augustyniak
Przyjęcia Interesantów:
Komenda Powiatowa Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach
ulica 11 Listopada 62 F
telefon: (47) 842 12 13 w każdy wtorek:  godzina 15:00 - 17:00.

Osoby zainteresowane osobistą rozmową proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania i określenia tematu rozmowy w dni robocze w godzinach 07:30 - 15:30.
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego:
•    pisemnie, na adres: Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego ulica 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki.
•    za pomocą faxu, pod numerem: 47 842 12 10.
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
•    za pośrednictwem platformy e-PUAP: http://www.epuap.gov.pl
•    ustnie do protokołu w każdy dzień roboczy w godzinach 7:30 - 15:30.
SKARGI NIE MOŻNA ZŁÓŻYĆ TELEFONICZNIE.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez policjantów i pracowników Policji. Natomiast wniosek może dotyczyć ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skargi lub wniosku rozpoczyna się z dniem złożenia, przyjęcia lub otrzymania skargi (wniosku). Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art.234 kk.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich:
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ulica Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat tel:(+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ulica Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (tel:+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon tel:(+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 22.09.2020
Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 05.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry