KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego 

inspektor Cezary Kacprzak

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
powiatu Łódzkiego Wschodniego 

młodszy inspektor Sebastian Augustyniak

Sekretariat
tel:(47) 842 12 13
fax: (047) 842 12 10
e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 20.01.2021
Data publikacji : 20.01.2021
Data modyfikacji : 05.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry