Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP : 

 wciśnij -  ePUAP KOMENDA POWIATOWA POLICJI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

 Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego :


•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Obsługi Interesanta Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach przy ulicy 11-ego Listopada 62 F na następujących nośnikach danych:


a)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego:


•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)     JPG
g)    PDF
h)    ZIP


•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 

Metryczka

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry