Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w następujacy sposób:
na adres poczty elektronicznej: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

listownie lub osobiście pod adresem:  Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego ulica 11 Listopada 62 F, 95-040 Koluszki
za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 01.12.2016
Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 03.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoososbowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry